6 Năm Đầy Tớ

Trước khi kể chuyện: Ngày xưa Các Cụ nhà ta vẫn tung hô “Dân Vi Quí”, còn bây giờ nhiều kẻ khi được nắm chức, nắm quyền, khi được lãnh lương từ Nhà Nước, vẫn đấm ngực tự nhận rằng họ chỉ là “Đầy tớ của nhân dân”. Cái chặng đời 6 năm này của tôi, từContinue reading “6 Năm Đầy Tớ”

Xóm Cầu Mới

  Xóm Cầu Mới Mùa hè 1961 tôi theo Đẻ tôi rời Đà Lạt về ở hẳn Sài Gòn. Chuyện di chuyển này là điều tôi mong muốn nhưng lại không phải là điều tôi đáng hãnh diện kể ra. Tái ngộ Sài Gòn, tôi mang theo tâm trạng thua kém, do đó, kèm theoContinue reading “Xóm Cầu Mới”