Sạp Báo

Sạp Báo

Sạp báo gồm những tin liên quan tới báo chí (báo in, báo nói. báo hình, báo mạng, …).
Tin tức nóng hổi trong ngày, trong tuần, … xin tìm ở Tiệm Cắt Tóc, nơi Ông Chủ kiêm Thợ Cắt Tóc luôn luôn loan tin, bình loạn, …, đôi khi cãi nhau, … với khách hàng;  Mấy chuyện về lâu về dài xuất hiện ở Quán Đầu Hẻm hoặc rao bán ở Chợ Trời, tin hay không do nhân tâm tùy thích.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: