Quán Đầu Hẻm

Quán Đầu Hẻm
Từ Thành Đến Tỉnh tôi ngày xưa hẻm nào cũng có ít nhất một quán, ngay đầu hẻm, thường là quán cà phê hủ tíu bánh tiêu. 5 giờ sáng mùi cà phê thơm lừng suốt con hẻm đánh thức bà con dậy. Nhớ “từ thành đến tỉnh” tôi, nhớ bà con tôi, nên có ngay một quán đầu hẻm trong blog này. Cũng mấy thứ muôn đời vẫn thế: hủ tíu (hoặc mì), cà phê bí tất đậm quánh, nếu thêm tí “sữa đặc có đường” để chấm bánh tiêu thì thật tuyệt vời, “dậy” thôi. Và không thể thiếu tủ kính nhỏ xíu lỉnh kỉnh mấy bao thuốc bóc dở bán lẻ, 4 đồng 3 điếu, 3 đồng 2 điếu. Quá đã!
Mời bà con cô bác.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: