78 journalists were killed last year

Nhà báo Tông Đơ hôm nay “bức xúc” về mối đe dọa đang lơ lửng trên đầu (theo làn gió “quạt trần”). Ông ta nghi ngại nhìn quanh đám khán, thính, độc giả đang ngóng chờ tin sốt dẻo. Ông ngắm nghía cả thằng nhãi đang “đạp quạt” (nhớ xem phần giới thiệu về tiệm cắt tóc) với ánh mắt an ninh soi mói. (bọn khủng bố hay dùng trẻ em lắm đấy). Rồi ông trịnh trong loan báo tin nhà báo bị giết nhiều quá. Muốn rõ chi tiết, xin bấm linh phía dưới của The Guardian, hoặc linh cuối trang này.
Threat to journalists at highest level in 10 years, report says
Seventy-eight journalists killed and 326 imprisoned around world last year, study finds
ournalism is more dangerous – and more under threat – than at any point in the last decade, according to a report, which found that 78 journalists were killed last year while doing their job.
The rise of authoritarian governments and the threat of internet censorship has redoubled pressures on reporters globally, according to the human rights organisation Article 19, which found that a further 326 journalists were imprisoned for their work during 2017, a substantial increase on the previous year.

More than half of those behind bars were held in Turkey, China, and Egypt, often on charges of opposing the state

Đọc thêm phỏng vấn dưới đây của

Former ‘Guardian’ Editor On Snowden, WikiLeaks And Remaking Journalism

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: